Bredbandstjänster blir billigare med offentligt ägande

Varför ska man ansluta till offentligt ägda stadsnät. Ett utdrag från SKL hemsida angående ”Överenskommelse om bredbandsnät sägs upp”

Att bredbandsnäten är ett samhällsansvar beror bland annat på infrastrukturen behövs när kommunernas och landstingens välfärdstjänster digitaliseras. Som exempel får många medborgare i dag vård i hemmet med hjälp av ny välfärdsteknologi.

– Studier visar också att bredbandstjänster är 20 till 30 procent billigare för slutkunden i kommuner där det finns offentligt ägda stadsnät som företagen kan använda på öppna och likvärdiga villkor, säger Anders Henriksson.

Läs hela nyheten här

SKL:s arbete med bredband

Bredbandstjänster blir billigare med offentligt ägande

Har du tillgång till Stadsnätet?

Nu är vi igång med ett antal projekt i Nässjö kommuns kransorter. Nästa steg för oss på Citynätet är att börja bygga ut i den kransort/projekt som först kommer upp de krav vi ställt. Vårt verktyg i den urvalsprocessen är anslutamotorn. Här ser vi vilket område som har mest beställningar/intresse.

Gå ihop med dina grannar sprid ordet om att fibernätet kan komma till din ort inom kort. Det enda dem behöver göra är att intresseanmäla sig här på ansluta motorn.

Här bygger vi ut fibernätet