PTS regler för telefoni och bredband

Vad gäller när operatörerna lägger ned sina nät och stationer för telefoni.

Här finns det information från PTS (Post och Telestyrelsen) om vad som gäller.

Länk till PTS

PTS regler för telefoni och bredband

Har du tillgång till Stadsnätet?

Nu är vi igång med ett antal projekt i Nässjö kommuns kransorter. Nästa steg för oss på Citynätet är att börja bygga ut i den kransort/projekt som först kommer upp de krav vi ställt. Vårt verktyg i den urvalsprocessen är anslutamotorn. Här ser vi vilket område som har mest beställningar/intresse.

Gå ihop med dina grannar sprid ordet om att fibernätet kan komma till din ort inom kort. Det enda dem behöver göra är att intresseanmäla sig här på ansluta motorn.

Här bygger vi ut fibernätet