Reparation av stamkabel söder om Stensjön

För att säkerställa driftsäkerheten i nätet kommer vi påbörja byte av stamkabeln onsdag den 5:e februari 2020.

Avbrottet påverkar ett 40-tal kunder söder om Stensjön. Arbetet beräknas ta ca: 1-2 dagar och under denna period är dina tjänster ej tillgängliga.

Reparation av stamkabel söder om Stensjön

Har du tillgång till Stadsnätet?

Nu är vi igång med ett antal projekt i Nässjö kommuns kransorter. Nästa steg för oss på Citynätet är att börja bygga ut i den kransort/projekt som först kommer upp de krav vi ställt. Vårt verktyg i den urvalsprocessen är anslutamotorn. Här ser vi vilket område som har mest beställningar/intresse.

Gå ihop med dina grannar sprid ordet om att fibernätet kan komma till din ort inom kort. Det enda dem behöver göra är att intresseanmäla sig här på ansluta motorn.

Här bygger vi ut fibernätet