Löst: Telia har ett DNS-problem i hela Götaland

2020-04-04 19:30

Just nu har Telia ett DNS-problem som drabbar 3850 kunder i Nässjö kommun. Hela Götaland är drabbat och felsökning pågår.

2020-04-04 22:35

DNS-problemet är nu löst.

Löst: Telia har ett DNS-problem i hela Götaland

Har du tillgång till Stadsnätet?

Nu är vi igång med ett antal projekt i Nässjö kommuns kransorter. Nästa steg för oss på Citynätet är att börja bygga ut i den kransort/projekt som först kommer upp de krav vi ställt. Vårt verktyg i den urvalsprocessen är anslutamotorn. Här ser vi vilket område som har mest beställningar/intresse.

Gå ihop med dina grannar sprid ordet om att fibernätet kan komma till din ort inom kort. Det enda dem behöver göra är att intresseanmäla sig här på ansluta motorn.

Här bygger vi ut fibernätet