Vi erbjuder TV, bredband och telefoni via fiber

Citynätet erbjuder ett öppet fibernät. Det innebär valfrihet att ansluta sig till nätet, både för leverantörer som vill erbjuda sina tjänster samt valfrihet för varje användare att köpa de tjänster som passar. Ett öppet nät innebär fri konkurrens vilket leder till bättre kvalitet och lägre priser. I slutna nät bestämmer nätleverantören vad du ska få tillgång till.

Ny beställningssida för tjänster.
Från och med den maj 2021 har Citynätet en ny beställningssida för tjänster. 
Besök tjanst.citynatet.se eller www.citynatet.se och välj beställ tjänster.