Vår partner Zitius erbjuder tv, bredband och telefoni via fiber

Vi har ett samarbete med Zitius som är vår kommunikationsoperatör. Zitius har i sin tur en portfölj med tjänsteleverantörer anslutna till sig.

För mer information om vilka tjänster som är tillgängliga för just dig i Nässjö kommun – gå in på webbplatsen: nassjo.zmarket.se

Tjänster

Har du tillgång till Stadsnätet?

Nu är vi igång med ett antal projekt i Nässjö kommuns kransorter. Nästa steg för oss på Citynätet är att börja bygga ut i den kransort/projekt som först kommer upp de krav vi ställt. Vårt verktyg i den urvalsprocessen är anslutamotorn. Här ser vi vilket område som har mest beställningar/intresse.

Gå ihop med dina grannar sprid ordet om att fibernätet kan komma till din ort inom kort. Det enda dem behöver göra är att intresseanmäla sig här på ansluta motorn.

Här bygger vi ut fibernätet