Telefoni via fiber

Se Telefonileverantörer.

Kan jag behålla mitt gamla nummer om jag tecknar IP-telefoni?

De flesta leverantörer av IP-telefoni erbjuder s.k. portering av telefonnummer. Man brukar normalt komplettera beställningen med en fullmakt till tjänsteleverantören så att denne kan säga upp och flytta med ditt gamla telefonnummer. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill veta mer.

Kan jag ringa Bank-på-telefon och liknande tjänster med IP-telefoni

Ja, de flesta tonvalstjänsterna fungerar precis som vanligt.

Kan jag använda mina gamla analoga telefoner?

Ja, i de flesta fall fungerar vanliga analoga telefoner förutsatt att det är tonvalsapparater. Kontakta din tjänsteleverantör för att få veta mer.

Funkar telefonen vid strömavbrott?

Nej, en IP-telefon fungerar inte vid strömavbrott eftersom bredbandsutrustningen behöver ström för att fungera.

Fungerar mitt hemlarm via IP-telefoni?

Nej, om du har ett hemlarm eller trygghetslarm som använder den gamla analoga telefonledningen för att larma till larmcentralen behöver du uppgradera larmet.

Telefoni

Har du tillgång till Stadsnätet?

Nu är vi igång med ett antal projekt i Nässjö kommuns kransorter. Nästa steg för oss på Citynätet är att börja bygga ut i den kransort/projekt som först kommer upp de krav vi ställt. Vårt verktyg i den urvalsprocessen är anslutamotorn. Här ser vi vilket område som har mest beställningar/intresse.

Gå ihop med dina grannar sprid ordet om att fibernätet kan komma till din ort inom kort. Det enda dem behöver göra är att intresseanmäla sig här på ansluta motorn.

Här bygger vi ut fibernätet