E:ON bryter elen för ett akutarbete i Hjärtsöla

E:on bryter elen i stationen vid Hjärtsöla för ett akutarbete. Strömmen planeras vara på efter klockan 10.00 idag. Detta påverkar de kunder som är ansluta till vår nod i Hjärtsöla.