Åtgärdad: Driftstörning Junet

Junet rapporterar att deras kunder i Nässjö är åter i drift. Om det inte fungerar, vänlig starta om din utrustning.

Observera att informationen nedan kommer från tjänsteleverantören Junet.
Kontakta Junet ifall du har frågor om driftstörningen.

Info från Junet:
DRIFTSTÖRNING: 2022-01-24: CITYNÄTET NÄSSJÖ
PUBLICERAD: 24 JANUARI 2022 KL 06:29
Stadsnät: Njudung Energi, Citynätet Nässjö, Wexnet
Driftavbrottstyp: Driftstörning hos underleverantör
Felsökning och åtgärd utförs av: Junet och dess underleverantörer
Start: 2022-01-24 06:00
Förväntas åtgärdad: 2022-01-24 22:00
Uppdateringar
2022-01-24 14:45: Tekniker arbetar på en temporär lösning för att få Citynätet Nässjö och Njudung Energi i drift. Vi återkommer med mer information om denna inom kort. Den permanenta åtgärden beräknas vara klar 22:00.
2022-01-24 13:20: Fortsatta problem med de reservdelar som anlänt. Felsökning fortlöper. Ny beräknad tid slutförd reparation är 18:00.
2022-01-24 12:15: Tekniker på plats har beräknat ny klartid till 16:00, då reservdelar fortfarande saknas.
2022-01-24 08:55: Reservdelar är fortfarande under transport. Tekniker är på plats och redo att påbörja arbetet så fort den nya utrustningen har anlänt.
2022-01-24 07:26: Avvaktar fortfarande utbyte av utrustning. Beräknad klartid 12:00.
Efter ett planerat arbete under natten uppstod en driftstörning som påverkar stadsnäten Citynätet Nässjö, Njudung Energi. Tekniker är på väg ut med utrustning för utbyte, beräknad klartid 22:00.
Efter slutfört arbete kan det i vissa fall vara nödvändigt att starta om den egna utrustningen.
Vi ber om överseende med detta.