Förtätningskampanj för våren 2022 är nu avslutad!

Sista beställningsdag för förtätningskampanjen är nu förbi. Vi återkommer via e-post med tidsplan och information.

Beställningar som inkommer nu fram till nästa förtätningskampanj, ansluts vid nästkommande förtätning om inget annat är avtalas.

OBS! Denna information gäller ej våra landsbygdsprojekt.