Grävarbete brogatan, Nässjö

En grävning kommer utföras på Brogatan i Nässjö.
Gatan stängs av helt mellan 2022-04-26 22:00 till 2022-04-27 05:00.

Smålands fiberteknik utför detta på uppdrag av Citynätet.
Vår förhoppning är det tar kortare tid än angivet.