Åtgärdat: Avgrävd fiberkabel Rådhusgatan, Nässjö

2022-09-07
Den avgrävda fiberkabeln är åtgärdad.

2022-09-06 kl. 15:50
Vi har fått information om en avgrävd fiberkabel vid Rådhusgatan i Nässjö.
Felanmälan är mottagen och ärendet är skickat till tekniker för åtgärd.