Åtgärdat: Driftstörning Stensjön med omnejd

08:15 Vi har en pågående driftstörning i Stensjön med omnejd.
09:15 Driftstörning beror på en avgrävning. Felavhjälpning är påbörjad.
15:15 Reparation av skadan pågår. Delar av skadan är åtgärdad. Hela skadan förväntas vara åtgärdad inom kort.
16:50 Våra tekniker rapporterar att skadan är åtgärdad.