Pågående strömavbrott

Uppdatering :

Nu skall alla elproblem vara avslutade och eon har bara några ställen kvar med avbrott.
Citynätets stationer är dock inte drabbade.
Kvarstår det problem på kundutrustning skall du kontakta din tjänsteleverantör som
gör felsökning åt dig.

****************************************************************************************

Strömmen är tillbaka i utom i Gådeberg som har en beräknad åtgärdstid till
klockan 16:30 enligt Eon

****************************************************************************************
Strömmen är tillbaka i Almesåkra och Gådeberg.
Hjärtsöla och Bringetofta har en beräknad åtgärdstid till
klockan 16:00 enligt Eon

****************************************************************************************
Våra stationer i Hjärtsöla och Bringetofta är nu drabbade av Eons strömavbrott.

****************************************************************************************

Just nu har Eon ett pågående strömavbrott som påverkar våra stationer i
Gådeberg Almesåkra.
Eon har skickat ut tekniker men det finns ingen prognos för felavhjälpning.