Pågående strömavbrott.

Felet som drabbade vår station är nu åtgärdat.

Just nu har Eon ett pågående strömavbrott som påverkar vår station i Fintorp.
Tekniker är på väg det finns ännu ingen prognos om när det kan vara åtgärdat.