Välfärdstjänster

Välfärdstjänster kan exempelvis vara trygghetslarm.