Citynätet expanderar och kliver in i nytt affärsområde

Citynätet i Nässjö AB har funnits sedan 2010 och är sedan ett par år tillbaka en del av NAV-koncernen. Nu expanderar vi genom att ta klivet in i ett nytt affärsområde och anställa en ny medarbetare. Från och med 1: a maj 2021 tar vi över driften och underhållet från den nuvarande samarbetspartnern och därmed rollen som så kallad kommunikationsoperatör (KO).

– Förenklat kan man säga att vi fram till nu har arbetat med byggnation och ägande av fibernätet, men i vår nya roll kommer vi dessutom att äga och drifta den tekniska utrustning som gör det möjligt att skicka information. Dessutom kommer vi ha närmare relation med de tjänsteleverantörer som levererar internet och tv ut till kunderna, förklarar Björn Wenström, verksamhetschef på Citynätet.

Modernisering och ökad kapacitet i nätet
I samband att vi går in i det nya affärsområdet kommer den tekniska utrustningen i fibernätet moderniseras och bytas ut, vilket innebär ökad kapacitet ut mot internet.

Den nya utrustningen förbereder för extremt snabba internethastigheter, upp till 10 Gbit. Anslutna kunder kommer att ha kvar sin befintliga utrustning, förändringen sker ute på vår centrala utrustning.

Citynätets ambition är att öka kundnöjdheten genom snabbare felavhjälpning, erbjuda en driftsäkrare miljö samt att säkra verksamhetens fortsatta utveckling.

Öppet fibernät
Citynätet kommer även fortsättningsvis erbjuda ett öppet fibernät. Det innebär valfrihet att ansluta sig till nätet, både för leverantörer som vill erbjuda sina tjänster samt valfrihet för varje användare att köpa de tjänster som passar. Ett öppet nät innebär fri konkurrens vilket leder till bättre kvalitet och lägre priser.

Aktiv utrustning, Citynätet