Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren

Om du inte hittar svar på din fråga så kan du kontakta oss via telefon eller e-post.

Du har väl inte missat vår nya informationsbroschyr?
Öppna eller ladda ner den här: Informationsbroschyr.

Öppet nät

Vad innebär ett öppet nät?
Det innebär valfrihet att ansluta sig till nätet, både för leverantörer som vill erbjuda sina tjänster samt valfrihet för varje användare att köpa de tjänster som passar. Ett öppet nät innebär fri konkurrens vilket leder till bättre kvalitet och lägre priser. I slutna nät bestämmer nätleverantören vad du ska få tillgång till.

Vad är en tjänsteleverantör?
En tjänsteleverantör är den internetleverantör som du väljer för tjänster som till exempel bredband. När du beställer tjänst ingår du i ett avtal med en tjänsteleverantör som i sin tur levererar valda tjänster och fakturerar dig för dessa. Det är alltid tjänsteleverantören du kontaktar vid frågor om ditt abonnemang, vill göra en felanmälan eller avsluta dina tjänster.

Klicka på följande länk för kontaktuppgifter till samtliga tjänsteleverantörer i nätet: Kontaktlista tjänsteleverantörer


Betalning och priser

När sker betalning?
Anslutningsavgifter betalas efter att fiberinstallationen är färdigställd via faktura.
Hushåll och företag betalar tjänsteleverantörerna för de tjänster de väljer i nätet.

Vad kostar en fiberanslutning?
Besök länken priser i menyn för aktuell prislista, villkor samt för mer information. 

Kan jag använda ROT-avdrag?
Citynätet har valt att inte använda möjligheten till ROT-avdrag eftersom det administrativa arbetet för att specificera arbetstiden för varje anslutning skulle kosta mer än att tillämpa ROT-avdraget.

Skulle vi använda ROT-avdraget skulle det i praktiken innebära att vi måste höja anslutningsavgiften för att täcka kostnaderna för administrationen.


Anslutning

Mitt hus är förberett för fiber, när kan jag få installation?
Vi jobbar med förtätningskampanjer 1–2 gånger per år, via vår hemsida www.citynatet.se kan du få mer information om aktuella kampanjer. Om du önskar installation utanför kampanjperioder, kontakta oss för ett kostnadsförslag.

Jag har redan en slang in i huset, behöver jag gräva ned en ny?
Meddela detta vid samband med din beställning så undersöker vi möjligheterna att nyttja befintlig slang vid installation.

Vad ingår vid husinstallation?
Vi blåser fiber, utför håltagning och monterar in mediaomvandlare på väggen, max 1 meter från intag. Vill du ha den på annan plats i huset, meddela till installatör vid bokning av installation för prisförslag.

Vad är en mediaomvandlare (CPE)?
Det är en box som omvandlar ljus från fiberkabel till internet i en nätverkskabel. Denna enhet kopplas till ett eluttag.

Vad gäller om jag beställt grävhjälp?
Grävhjälp erbjuder vi som en tilläggstjänst. Hjälpen innebär att du får en nyckelfärdig installation och vi gräver från vår avlämningspunkt vid tomtgränsen, fram till husfasaden och fyller igen med befintliga massor. Du kan efter grävningen behöva komplettera ytan med matjord och gräsfrön för att återställa.

Jag har fått min fiber installerad i huset. När jag kan beställa tjänst?
När installationen är klar registreras din adress inom 10 dagar, då kan du beställa tjänster hos någon av de olika tjänsteleverantörerna.

Besök www.citynatet.se och välj Beställ tjänst i menyn för att komma till vår tjänsteguide. Du beställer din tjänst via vår tjänsteguide eller direkt från tjänsteleverantören. Man kan ha flera leverantörer, till exempel internet från en och tv från en annan.


Koppla hemma

Jag vill ha trådlöst Wi-Fi, hur gör jag då?
För att få trådlöst Wi-Fi behövs en router, den får du antingen via din tjänsteleverantör eller direkt från återförsäljare.

Min router/trådlösa Wi-Fi fungerar dåligt eller inte alls. Vem ska jag vända mig till?
Om du köpt en egen router kontaktar du din återförsäljare. Ifall din tjänsteleverantör tillhandahållit din router tar du kontakt med din tjänsteleverantör för support.

Problem med abonnemang och anslutning felanmäler du till din tjänsteleverantör. För att underlätta felsökning och påskynda hjälp med ärendet bör du fundera över följande frågor innan du kontaktar leverantören.

  1. Ansluter du din nätverkskabel direkt i ditt datauttag eller surfar du via router och/eller trådlöst? Om du surfar via router och/eller trådlöst; uppstår samma problem om du ansluter en nätverkskabel direkt till datauttaget?
  2. Har du testat att byta nätverkskabel? 
  3. Vid vilken tid på dygnet upplevs problemet? Förekommer problemet vid en viss tidpunkt, vissa dagar eller är det konstant?

Kontakta din tjänsteleverantör om problemet kvarstår efter att du gått igenom ovanstående frågeställningar

Felanmälan

Om mitt Internet, TV eller annan tjänst inte fungerar, vem kontaktar jag för felanmälan?
Teknisk support tillhandahålls av den tjänsteleverantör du har avtal med.
Du ska inte kontakta Citynätet vid felanmälan. I samtliga fall då en tjänst inte fungerar ska du kontakta din tjänsteleverantör. 

Så här går en felanmälan till:

  1. Kontakta din leverantör.
  2. Leverantören felsöker tillsammans med dig över telefon.
  3. Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
  4. Leverantören kontaktar berörda parter för att göra felanmälan.
  5. Berörd part felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat.
  6. Leverantören återkommer till dig med besked.

Vem står för kostnaden ifall jag råkat gräva av min fiberkabel?
Skulle olyckan vara framme och man skadar sin fiberkabel på tomten med till exempel ett spett eller spade, får du själv bekosta reparationen. 

Övrigt

Jag ska renovera och behöver flytta på fiberuttaget. Hur gör jag?
Vid behov av att flytta ditt fiberutag, kontakta oss för prisförslag och beställning.
Om du flyttar själv är risken att fiberkabeln går av och behöver blåsas om. I de fall står du för kostnaden.

Behöver jag själv bekosta en uppgradering av den mediaomvandlare som installeras i samband med fiberinstallationen? 
I de fall Citynätet eller samarbetspartners till Citynätet initierar en uppgradering av teknisk utrustning ligger kostnaden för denna uppgradering på Citynätet eller samarbetspartner. 

Måste jag betala för ny mediaomvandlare (CPE) vid fel efter att garantitiden gått ut?
I de allra flesta fall byter vi ut mediaomvandlaren utan kostnad även efter garantitiden. Skulle det dock visa sig att orsaken till att mediaomvandlaren slutat fungera på grund av fysisk åverkan eller annan åverkan som kunnat undvikas, tas en avgift ut för att ersätta den skadade mediaomvandlaren.

Vad behöver jag tänka på innan jag gräver?
Innan grävningsarbeten kan utföras måste du som ska gräva veta vilka kablar som finns i marken. Genom att skapa ett ärende i ledningskollen.se får du besked från ledningsägare som har kablar i ditt grävområde, både med en karta och via markering på marken. Att skada en kabel kan bli dyrt för den som gräver. Tjänsten ledningskollen.se är kostnadsfri.
Mer information kring ledningsanvisning hittar på Nässjö affärsverks webbsida: Ledningsanvisning – Nässjö Affärsverk