Åtgärdat: Driftstörning i Ormaryd

Vi hade under gårdagen en driftstörning som påverkade Ormaryd med omnejd. Tekniker har arbetat under natten och felet är nu åtgärdat.

2024-06–10 kl 20:06
Vi har en driftstörning i Ormaryd med omnejd.

Kl 20:20. Våra tekniker har identifierat felet och beräknar att felavhjälpning kommer ta cirka 48 timmar. Vi beklagar driftstörningen och kommer arbeta för att åtgärda felet så fort som möjligt.

Kl 00:30. Felet är åtgärdat.