Stödmedel för fiberutbyggnad PTS22

Sommaren 2022 sökte Citynätet bidrag för fortsatt utbyggnad av fibernätet till landsbygden i Nässjö kommun.

Vi har nu mottagit dom glädjande nyheterna att PTS (Post och telestyrelsen) beviljat bidrag till fyra nya projekt.

Digital beställningsfunktion och adresser kommer finnas på www.citynatet.se runt årsskiftet.
I samband med detta skickar vi ut mer information samt beställningsblankett till berörda fastighetsägare.

Dessa landsbygdsprojekt är stödfinansierade av EU, Europeiska Unionen. Totalt omfattas cirka 357st hushåll, företag och fritidshus som får möjlighet att ansluta sig till fibernätet.

Utbyggnadsprojekten kommer preliminärt att pågå mellan 2023–2025.