Underhåll av nätet i oktober

Vi kommer utföra ett underhållsarbete av fibernätet i Nässjö stad under två dagar i oktober.

– Onsdag, 2023-10-11
– Torsdag, 2023-10-12

Avbrottet påbörjas cirka kl. 08.00 och pågår i ungefär 4h respektive dag.

Inga fler avbrott planeras i samband med underhållsarbetet.
Området som påverkas är främst anslutningar kring Storgatan och Postgatan med omnejd.