Beviljat stödmedel för nya landsbygdsprojekt

Citynätet har under året sökt bidrag för fortsatt utbyggnad av fibernätet till landsbygden i Nässjö kommun och beviljats bidrag från Post- och telestyrelsen (PTS) till fyra nya projekt. De fyra projekten kommer preliminärt att pågå mellan 2025–2026.

– Det är en fantastisk nyhet att vi för tredje året i rad lyckats få bidrag för fortsatt utbyggnad till Nässjös landsbygd. Det är kostsamma projekt som kvarstår och det är nödvändigt med bidrag för att kunna erbjuda fiber till fler hushåll och företag i kommunen.
Nu återstår att vi får beställningar i projekten så fler får en stabil uppkoppling, säger Björn Wenström, verksamhetschef på Citynätet.

Digital beställningsfunktion och adresser kommer finnas på www.citynatet.se runt månadskiftet februari-mars 2024.
I samband med detta skickar vi ut mer information till berörda fastighetsägare.

Dessa landsbygdsprojekt delfinansieras av EU, Europeiska Unionen. Totalt omfattas cirka 230 hushåll, företag och fritidshus som får möjlighet att ansluta sig till fibernätet.