Eftermarknadskampanj 2024

Sista beställningsdag för årets eftermarknadskampanj är 2024-05-31.

Passa på och beställ ifall du vill få din fiberanslutning under 2024.

Klicka på beställ fiber i menyn och sök på din adress för att se ifall du kan beställa fiber från Citynätet. Erbjudandet gäller där Citynätet förberett med avlämningspunkt vid tomtgräns.
Preliminär leverans sker under november-december 2024.

Ovan erbjudande avser adresserna i följande två projekt
– Eftermarknad hösten 2024
– Eftermarknad PTS

Erbjudandet och tidsplanen gäller inte pågående eller kommande landsbygdsprojekt.