Ökad samverkan mellan bredbandsaktörerna i Jönköpings län

Ökad samverkan ska göra de kommunala bredbandsaktörerna i Jönköpings län mer effektivare

Nio kommunala stadsnät i Jönköpings län bildar nu samverkansorganisationen SydMittNet. Syftet med samarbetet är att bli en tydligare dialogpartner både till marknadens operatörer men även till Region Jönköping. Förhoppningen är också att stadsnäten, genom ökad samverkan, ska kunna bli mer effektiva och på så sätt kunna lägga mer tid och resurser på den kvarvarande bredbandsutbyggnaden.

  • Vi som deltar i SydMittNet sitter på en stor mängd kompetens och erfarenhet kring bredbandsutbyggnad. Vi är övertygade om att genom förbättrad samverkan så kan vi bidra i större utsträckning i arbetet med att säkerställa att även Jönköpings län når de nationella bredbandsmålen i tid, säger Fridolf Eskilsson, vd på Jönköping Energi.

De kommunala stadsnäten i Jönköpings län har gemensamt stått för merparten av bredbandsutbyggnaden i länet. Enligt färsk statistik från Post- och telestyrelsen saknar fortfarande cirka 24 procent av hushållen i länet tillgång till en fiberuppkoppling. Utan tillgång till snabbt bredband blir det svårt för både hushåll och företag att ta del av det digitala samhällets möjligheter.

  • Lokal närvaro och kompetens om bredbandsfrågor kommer att vara en förutsättning i det digitala samhället i takt med att vi blir allt mer beroende av en fungerande uppkoppling. Här har vi kommunala stadsnät en nyckelroll att spela och vår förhoppning är att vi med den nya samverkansorganisationen ska bli en tydligare samverkanspart i dialogen med framförallt regionen, säger John Petersson, vd på Eksjö Energi.

Om SydMittNet

SydMittNet är en samverkansorganisation för stadsnät där Citynätet i Nässjö, Eksjö Energi, Habo Energi, Jönköping Energi, Njudung Energi, Savman, Tranås Energi, Vaggeryds Energi och Värnamo Energi ingår. Målet är att etablera ett regionnät i samverkan med en bas av den fiber som redan är etablerad i respektive stadsnät samt att aktivt verka för att regeringens bredbandsmål ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi” uppnås i Jönköpings län.

Ökad samverkan mellan bredbandsaktörerna i Jönköpings län

Har du tillgång till Stadsnätet?

Nu är vi igång med ett antal projekt i Nässjö kommuns kransorter. Nästa steg för oss på Citynätet är att börja bygga ut i den kransort/projekt som först kommer upp de krav vi ställt. Vårt verktyg i den urvalsprocessen är anslutamotorn. Här ser vi vilket område som har mest beställningar/intresse.

Gå ihop med dina grannar sprid ordet om att fibernätet kan komma till din ort inom kort. Det enda dem behöver göra är att intresseanmäla sig här på ansluta motorn.

Här bygger vi ut fibernätet