Åtgärdat: Driftstörning Norråsagatan

Uppdatering:
2024-01-27 kl 11.00

Tekniker har nu åtgärdat felet.

— — —

2024-01-27 kl 07.20
Citynätet och Linden fastigheter har drabbat av ett elfel på Norråsagatan.

2024-01-27 kl 08.30
Felet påverkade 330 kunder. Klockan 08:30 hade 280 kunder fått tillbaka sitt internet och TV, dock har vi ett följdfel på tjänsterna till cirka 50 kunder.
Vi har tekniker som arbetar med ärendet och beräknar att alla skall ha fått tillbaka sina tjänster till klockan 14.00.